Petra Maria Javorská

200km okolo Madeiry - na pomoc deťom zo Slovenska / 200km around Madeira - to help children from SlovakiaEnglish below :)

Ako vyzerá počas pandémie online vyučovanie detí, ktoré sa narodili do koloča generačnej chudoby? Množstvo detí z vylúčených komunít nemá k dispozícii telefón, počítač a niekedy ani svoj vlastný priestor na pokojné učenie.

Jacqueline z Nemecka. Anna z Grécka. Alexia z Talianska a ja, Petra zo Slovenska prežívame svoje online vyučovanie počas pandémie úplne inak.
Začiatkom tohto roka sme sa stretli počas vzdelávacieho programu Erasmus na ostrove Madeira. A práve tento ostrov máme v pláne prechodiť dookola za 9 dní! Čaká nás 200 kilometrov a prevýšenie takmer 9 000 metrov. Cestu Caminho Real 23 chceme venovať práve deťom zo Slovenska.

Naše kilometre si môžete za drobný príspevok adoptovať a spolu tak môžeme pomôcť organizácii Človeku v ohrození, ktorá pomáha deťom z vylúčených komunít zvládnuť vzdelávanie aj počas pandémie.
Váš dar pomôže zabezpečiť chýbajúce pomôcky pre ich rozvoj a prispejete aj na doučovania v komunitných centrách.
Veríme, že aj našou troškou môžeme pomôcť k tomu, aby deti z prostredia generačnej chudoby neprišli o šancu na lepší život. 

Každé euro sa počíta!
Pridajte sa k nám!
Ďakujeme. 

:) ENG 

How does online learning look like for the children born in the cycle of generational poverty? Many children from disadvantaged background do not have access to smartphones, or computers, some of them do not even have a place to study peacefully.

We, Jacqueline from Germany, Anna from Greece, Alexia from Italy and me, Petra from Slovakia, have a very different experience with online learning during the pandemic. We met during our Erasmus+ study exchange at Madeira Island at the beginning of this year. We want to hike around the above mentioned island in 9 days! There are more than 200 kilometres and 9 000 meters of elevation awaiting us. We want to gift road Caminho Real 23 to the Slovak children.

You can adopt our kilometres for a small contribution. Together, we can help the organisation Človek v ohrození (Human in need), which helps children from disadvantaged background access education during the pandemic.

Your gift will help secure the required supplies for their development and contribute to organizing tutorial learning in the community centers.

We believe that our and yours contribution can help the children from generational poverty not to lose their chance for a better life.

Every Euro count!

Join us!

Novinky a komentáre

Autor ani darcovia zatiaľ nepridal nijaké komentáre.

Už darovali

žiadne dary
Výzva pre organizáciu Človek v ohrození